Traceerbaarheid.

Wij controleren voortdurend waar de grondstoffen die worden gebruikt voor de productie van ons voedsel vandaan komen en hoe deze grondstoffen worden verwerkt. Dankzij een compleet en geïntegreerd systeem kunnen we eventuele problemen die zich kunnen voordoen met betrekking tot ingrediënten van Schesir snel vaststellen en zo snel mogelijk verhelpen.

Wij gaan een stap verder

Door het invoeren van het lotnummer dat u kunt vinden op de onderkant van de verpakkingen van Schesir die tonijn bevatten, kunt u de volgende aanvullende:traceerbaarheidsgegevens opvragen*:

  • Tonijnsoort
  • Vissersschip
  • Visgebied
  • Vismethode

**Alleen geldig voor partijen die vervallen na 1/6/2021 met fabrikantencode VCN45 of VCN46 of VCN104

Woordenlijst

Ringzegens: Een verticaal ‘gordijn’-net wordt gebruikt om de school vissen te omringen, en vervolgens samengetrokken om de vis te omsluiten, vergelijkbaar met het aantrekken van het koord van een trekkoordtas. Deze methode wordt gebruikt om vis te vangen die leeft in scholen in open zee. Ringzegens zijn duurzaam omdat geen schade wordt aangericht aan de zeebodem en er weinig bijvangst is (onbedoelde vangst van ongewenste soorten). De zeebodem wordt niet eens aangeraakt.

Visserijzones FAO: De Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO) heeft de wereld verdeeld in verschillende zones door aan elk zone een getal toe te kennen. Op de basis van dit getal is het mogelijk om de herkomst van de vis te traceren.