Schesir is altijd betrokken geweest bij de bescherming van het milieu voor toekomstige generaties. Voor klanten zijn deze acties gemakkelijk terug te vinden op de verpakking. 
Voor de bereiding van het natvoer gebruiken we slecht 2 soorten niet overbeviste tonijn die al in de voortplantingsrijpe zijn gekomen. Dankzij complete traceerbaarheid van onze ingredienten, staat op onze verpakking duidelijk aangegeven welke tonijnsoorten er per productiepartij zijn gebruikt.

De inzet van Schesir voor duurzame visserij wordt op de achterkantvan verpakkingen gecommuniceerd met het symbool “Ocean Friendly

Dit staat alleen op de Schesir verpakkingen waar tonijnproducten in verwerkt zijn. 

Voor verpakkingen en promotie materiaal hebben recyclebare matarialen de voorkeur. Het gerecycled papier is afkomstig uit gecontroleerde en geregenenreerde bossen. De equivalente CO2-uitstoot geproduceerd door papieren verpakkingen wordt gecompenseerd door herbebossing.

Duurzaamheidsverslag

Om haar groeiende aandacht op het thema van duurzaamheid aan te tonen en om haar keuzes steeds transparanter te maken, heeft het bedrijf beslist om een duurzaamheidsverslag op te stellen. Dit is niet verplicht voor organisaties.  In “de Balans van Duurzaamheid” staan alle aspecten beschreven die met duurzaamheid verbonden zijn en hoe het bedrijf en merk de voorbije jaren mee zijn omgegaan: sterke punten, zwakke punten en doelstellingen voor de toekomst. De eerste uitgave was voor het jaar 2015, de laatste heeft betrekking op 2016 en 2017.