Schesir is betrokken bij de bescherming van het milieu voor toekomstige generaties, door een toenemend aantal concrete acties, transparantheid en gemakkelijk indendificeerbaareid door klanten.
voor de bereiding van het natvoer gebruiken we slecht 2 soorten niet overbeviste tonijn die al in de voortplantingsrijpe zijn gekomen. Dankzij complete traceerbaarheid van onze ingredienten, op onze verpakking is duidelijk aangegeven welke tonijnsoorten per productiepartij zijn gebruikt.

De inzet van Schesir voor duurzame visserij wordt op de achterkant verpakkingen betreffende Schesir-tonijnproductengecommuniceerd met het symbool “Ocean Friendly

Voor verpakkingen en promotie materiaal hebben recyclebare matarialen de voorkeur en wanneer mogelijk, in recycled papier afkomstig uit gecontroleerde en geregenenreerde bossen. De equivalente CO2-uitstoot geproduceerd door het voor verpakking gebruikte papier wordt gecompenseerd door herbebossing.

Duurzaamheidsverslag

Om haar groeiende aandacht op het thema van duurzaamheid aan te tonen en om haar keuzes steeds transparanter te maken, heeft het bedrijf beslist om een document op te stellen dat niet verplicht is, de Balans van de Duurzaamheid, waarin een beschrijving staat van alle aspecten die ermee verbonden zijn, en hoe het bedrijf en het merk daar de voorbije jaren mee is omgegaan: sterke punten, zwakke punten en doelstellingen voor de toekomst. De eerste uitgave was voor het jaar 2015, de laatste heeft betrekking op 2016 en 2017.