Σημειώσεις νομικού χαρακτήρα.

Εταιρικά στοιχεία.

Πλήρης εταιρική επωνυμία: Agras Delic S.p.A.

Έδρα: Viale Bianca Maria 25 – Μιλάνο

Κύρια εγκατάσταση: Via M.Piaggio, 13A – 16121 Γένοβα

Εταιρικό κεφάλαιο: € 120.000,00

ΑΦΜ: 03765340967

Φορολογικός μητρώο ΦΠΑ: 03765340967

Μητρώο Επιχειρήσεων: 1701525 Μιλάνο

Πνευματική ιδιοκτησία.

Η αναπαραγωγή του περιεχομένου επιτρέπεται μόνο με γραπτή άδεια της Agras Delic S.p.A. Για τον λόγο αυτό, απαγορεύεται η τροποποίηση, η αντιγραφή, η αναπαραγωγή, η διανομή, η μετάδοση ή η διάδοση χωρίς άδεια του περιεχομένου αυτής της ιστοσελίδας (κείμενα, εικόνες, πληροφορίες προγραμματισμού). Ειδικότερα, απαγορεύεται η αντιγραφή προγραμμάτων επεξεργασίας (software) που καθορίζουν τη λειτουργία αυτής της ιστοσελίδας, η δημιουργία προγραμμάτων όμοιων με αυτά, η ανάκτηση ή/και η χρήση του πηγαίου κώδικα των εν λόγω προγραμμάτων.

Ερμηνευτική ρήτρα.

Η Agras Delic S.p.A. δεν εγγυάται τη συνεχή ενημέρωση των πληροφοριών που περιλαμβάνει αυτός ο ιστότοπος ούτε μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για τυχόν βλάβες, μεταξύ των οποίων η διάδοση ιών, που ενδέχεται να υποστεί ο εξοπλισμός των επισκεπτών λόγω της πρόσβασης ή/και σύνδεσης με τον παρόντα ιστότοπο ή τη λήψη (download) του περιεχομένου του. Οι σύνδεσμοι (link) που υπάρχουν σε αυτή την ιστοσελίδα ενδέχεται να κατευθύνουν την αναζήτηση των επισκεπτών προς άλλες σελίδες σε διαφορετικούς ιστότοπους. Σε αυτή την περίπτωση, η Agras Delic S.p.A. δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη αναφορικά με το περιεχόμενο όσων δημοσιεύονται στους εν λόγω ιστότοπους και τη χρήση που ενδέχεται να κάνουν τρίτα μέρη σε ό,τι αφορά βλάβες που θα προκληθούν από ή θα προκύψουν κατά την πρόσβαση παρόμοιων ιστότοπων, τη διασύνδεσης με αυτούς ή τη λήψη του περιεχομένου τους.