Ασφάλεια και Έλεγχοι.

Η ποιότητα των προϊόντων μας εξασφαλίζεται από αυστηρούς ελέγχους και αναλύσεις που γίνονται στις πρώτες ύλες, στη συσκευασία και στο τελικό προϊόν. Τα τελικά προϊόντα ελέγχονται και αναλύονται πριν βγουν από τις εγκαταστάσεις και κατά την άφιξή τους στις αποθήκες μας.

Με αυτόν τον τρόπο, χιλιάδες αναλύσεις που γίνονται κατά τη διάρκεια του έτους εξασφαλίζουν την ποιότητα και την ασφάλεια των προϊόντων μας.

Για τη σωστή ανάπτυξη των προϊόντων μας, στηριζόμαστε εδώ και πολλά χρόνια στις συμβουλές που μας παρέχει το Τμήμα Κτηνιατρικής του Πανεπιστημίου της Μπολόνια.

Η ασφάλεια των προϊόντων μας επιτυγχάνεται και μέσω των αναλύσεων των κινδύνων που σχετίζονται με όλες τις πρώτες ύλες, εφαρμόζοντας προγράμματα ελέγχουν που έχουν καταρτιστεί από κοινού με την παραγωγή. Αυτά τα προγράμματα ελέγχου εφαρμόζονται και στα τελικά προϊόντα.

Τα τελευταία 30 χρόνια έχουμε ενισχύσει τη σχέση με τις ενώσεις του τομέα μας, ειδικότερα με την ASSALCO (Εθνική Ένωση Εταιρειών Διατροφής και Φροντίδας των Κατοικίδιων) η οποία, μεταξύ άλλων, προωθεί και συντονίζει πρωτοβουλίες τεχνικού-επιστημονικού χαρακτήρα για την ανάπτυξη του τομέα. Όντας μέλη της, εφαρμόζαμε τον Κώδικα Καλής Πρακτικής για τις ετικέτες, ο οποίος έχει στόχο να εγγυάται πως ο καταναλωτής λαμβάνει πάντα σωστές και όχι παραπλανητικές πληροφορίες, πριν ακόμη αυτό γίνει υποχρεωτικό.