Ιχνηλασιμότητα.

Ελέγχουμε συνεχώς από πού προέρχεται η πρώτη ύλη που χρησιμοποιούμε στην παρασκευή των τροφών μας, καθώς και πώς γίνεται η επεξεργασία της. Χάρη σε ένα πλήρες και ολοκληρωμένο σύστημα, μπορούμε να εντοπίσουμε γρήγορα και επομένως να επιλύσουμε με τη μέγιστη ταχύτητα τυχόν προβλήματα που ενδέχεται να παρουσιαστούν σε σχέση με τα συστατικά Schesir.

Κάνουμε περισσότερα

Πληκτρολογώντας εδώ κάτω τον αριθμό παρτίδας που θα βρεις στις συσκευασίες Schesir που περιέχουν μικρό τόνο, μπορείς να δεις πρόσθετες πληροφορίες ιχνιλασημότητας*:

  •  Είδη τόνου
  • Σημαία σκάφους
  • Περιοχή αλίευσης FAO
  • Μέθοδος αλίευσης

*Ισχύει μόνο για παρτίδες με ημερομηνία λήξης μετά την 1/6/2021 με κωδικό παραγωγού VCN45 ή VCN46 ή VCN104

Γλωσσάρι

Αλιευτικό με γρι-γρι: η αλίευση με γρι-γρι χρησιμοποιεί μεγάλα δίχτυα σε διάταξη ώστε να περικυκλώνουν το κοπάδι των ψαριών. Οι αλιείς μαζεύουν μια άκρη στον πάτο του διχτυού και κλείνουν το κοπάδι μέσα. Αυτή η μέθοδος χρησιμοποιείται για την αλιεία ψαριών που ζουν σε κοπάδια, στην ανοιχτή θάλασσα. Η αλιεία με γρι-γρι αποτελεί βιώσιμο τρόπο ψαρέματος γιατί δεν καταστρέφει τον βυθό και πέφτει μόνο στο κοπάδι στόχο: η από λάθος αλιεία άλλων ειδών είναι ελάχιστη, ενώ δεν ακουμπά καθόλου στον βυθό.

Περιοχές αλίευσης FAO: Ο Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών (FAO) έχει χωρίσει τον κόσμο σε περιοχές και έχει δώσει σε κάθε μία από αυτές έναν αριθμό. Με βάση τον αριθμό, μπορεί κανείς να βρει την τοποθεσία προέλευσης του ψαριού.