Οικολογική βιωσιμότητα.

Η Schesir διατηρεί πάντα τη δέσμευσή της για την προστασία του περιβάλλοντος και τη διαφύλαξή του για τις επόμενες γενιές, μέσα από έναν συνεχώς αυξανόμενο αριθμό συγκεκριμένων και διαφανών δράσεων που εντοπίζονται εύκολα από τους καταναλωτές. Στα προϊόντα υγρής τροφής χρησιμοποιούμε μόνο δύο είδη μικρού τόνου, που έχουν επιλεγεί ανάμεσα σε εκείνα τα είδη που δεν υπόκεινται σε υπεραλίευση και που έχουν ήδη φτάσει στην αναπαραγωγική ηλικία. Χάρη στην πλήρη ιχνηλασιμότητα των συστατικών μας, οι συσκευασίες μας υποδεικνύουν ευκρινώς το είδος του μικρού τόνου που έχει χρησιμοποιηθεί σε κάθε παρτίδα παραγωγής.

Η δέσμευση της Schesir για τη βιώσιμη αλίευση επισημαίνεται στο πίσω μέρος της συσκευασίας των προϊόντων Schesir με μικρό τόνο, με το σύμβολο “Ocean Friendly”.

Η Schesir, επιτέλους, κατάφερε να καταργήσει το χαρτονάκι που κάλυπτε τις κονσέρβες! Χρησιμοποιούμε ανακυκλώσιμα υλικά και, όταν είναι δυνατό, ανακυκλώσιμο χαρτί ή χαρτί από ελεγχόμενα και αναγεννημένα δάση και για τις άλλες συσκευασίες και τα υλικά για το σημείο πώλησης. Οι εκπομπές CO2 που αντιστοιχούν στην παραγωγή του χαρτιού για τη συσκευασία εξισορροπούνται με δράσεις αναδάσωσης. Πληκτρολόγησε σε αυτόν τον σύνδεσμο τον κωδικό NXG-98-VUV για να ανακαλύψεις τα έργα στα οποία συνεργαστήκαμε:
www.azzeroco2.it

Ισοζύγιο βιωσιμότητας.

Για να αποδείξει την ολοένα αυξανόμενη προσοχή που εφιστά στο θέμα της βιωσιμότητας και για μεγαλύτερη διαφάνεια στις επιλογές της, η εταιρεία αποφάσισε να καταρτίσει ένα προαιρετικό έγγραφο, το Ισοζύγιο Βιωσιμότητας, το οποίο περιέχει μια περιγραφή όλων των θεμάτων που την αφορούν και τον τρόπο με τον οποίο η εταιρεία τα αντιμετώπισε κατά τα τελευταία έτη: δυνατά σημεία, αδυναμίες και στόχοι για το μέλλον. Η πρώτη έκδοση αφορούσε το 2015 ενώ η τελευταία αφορά το 2016 και 2017.

FUTURE RESPECT INDEX 2018

Δημιουργήθηκε για να ενημερώσει τους Καταναλωτές σχετικά με τα Ισοζύγια Βιωσιμότητας, με τρόπο ξεκάθαρο και αποτελεσματικό, τα οποία αποτελούν έναν τρόπο Διοίκησης Επιχειρήσεων που σέβεται το μέλλον καθώς αντιλαμβάνεται πως πρόκειται για ένα κοινό αγαθό, με προσοχή στο γενικό συμφέρον και την κοινωνική συνοχή. Το ισοζύγιο βιωσιμότητας της Agras Pet Foods επιλέχθηκε ανάμεσα στα 40 που κατατοπίζουν με τον καλύτερο τρόπο τους καταναλωτές σε σχέση με το θέμα αυτό.